Kancearia Adwokacka - Adwokat Grzegorz Magdziarz
Kancelaria Adwokacka 0 O mnie 0 Oferta 0 Kontakt
omnie
Adwokat Grzegorz Magdziarz
Grzegorz Magdziarz Urodzony w 1974r. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Od ukończenia w 1998r studiów uniwersyteckich pracuje w zawodach prawniczych.

W latach 2001-2003 pełnił czynności sędziowskie jako asesor sądowy. W 2003r. został powołany na urząd sędziego. Orzekał w wydziałach karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia oraz jako sędzia delegowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pełnił również funkcję Kierownika Sekcji Wykonawczej. Następnie założył kancelarię adwokacką. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz prawie wykroczeń. Jego zainteresowania zawodowe obejmują również prawo cywilne, rodzinne i administracyjne.