Kancearia Adwokacka - Adwokat Grzegorz Magdziarz
Kancelaria Adwokacka 0 O mnie 0 Oferta 0 Kontakt
oferta
Prwo karne
W sprawach z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą: Pomoc prawna polega na: Możliwym jest przy tym skorzystanie z kompleksowej pomocy prawnej (reprezentowanie w toku całego postępowania) lub jedynie zasięgnięcie opinii czy zlecenie konkretnej czynności.

Typowymi sprawami w których Kancelaria oferuje swoje usługi są przykładowo sprawy o:
Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną także w sprawach złożonych, wielowątkowych oraz w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Specjalizuje się również w prowadzeniu spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz tzw. przestępstw "białych kołnierzyków". Przykładowo są to sprawy z rodzaju: Kancelaria zapewnia również fachową pomoc w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej.

W ramach postępowania wykonawczego pomoc prawna polega na kompleksowym reprezentowaniu stron przed sądem oraz innymi organami tego postępowania. Są to przykładowo sprawy o:
Kancelaria oferuje również pomoc prawną w postępowaniach: Ponadto Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę w sprawach czynów karalnych nieletnich, w postępowaniu wyjaśniającym, opiekuńczo - wychowawczym i poprawczym.


Prawo karne skarbowe
W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia: Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), a także obronę w postępowaniu wykonawczym.

Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe których Kancelaria zapewnia pomoc prawną są spraw o:


Prawo wykroczeń
W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia: Pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, reprezentowaniu w trakcie czynność wyjaśniających oraz przez sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym, sporządzeniu środków zaskarżenia.

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń są sprawy o:
Kancelaria zapewnia obronę również w mniej typowych sprawach, w tym o czyny określone poza kodeksem wykroczeń (wykroczenia pozakodeksowe).


Prawo cywilne, rodzinne, administracyjne
Obok spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego Kancelaria oferuje również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa. Polega ona na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, pism procesowych (pozwy, wnioski, środki zaskarżenia), projektów umów, reprezentowaniu przed innymi osobami, organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Sprawy cywilne:
Sprawy rodzinne: Sprawy administracyjne: